KAASAM

KAASAM riktar sig mot barn och ungdomar i åldrarna 14–20 år med psykosocial ohälsa som är i behov av särskilt stöd och samordning. Arbetet handlar bland annat om att motverka det nationella problemet med det ökande antalet unga med problematisk skolfrånvaro. Projektet arbetar för att minimera risken att barn och ungdomar hoppar av skolan.

Vi vill skapa broar mellan eleven och kommunens olika förvaltningar. KAASAM är en bra och neutral arena för samverkan där vi agerar utifrån skräddarsydda lösningar anpassade efter individen.

KAASAM samordnar mellan myndigheter och förvaltningar och agerar informationskanal till och från familjen. Det finns många föräldrar ute i hemmen som mår dåligt och är i behov av föräldrastöd. Projektet arbetar med elevens personliga nätverk, som kan vara allt från vårdnadshavare till kusin eller granne.

Fördelen med KAASAM är att vi har möjlighet att agera omgående – vid minsta tecken på att eleven inte känner motivation. Motivation är grundläggande, men också att hitta ett ”varför” och plantera drömmar hos eleven. Vi fokuserar på framtidstro, ett långsiktigt perspektiv och känslan av ett sammanhang.

Kontakta projektledare Nathalie Palm

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: