Anmälan om konfessionell inriktning

Från den 2 januari 2023 gäller nya bestämmelser med tydligare krav på fristående förskolor med konfessionell inriktning. Fristående förskolor som bedriver en konfessionell inriktning ska anmäla det.

Konfessionell inriktning får bara bedrivas om inriktningen har anmälts av befintliga huvudmän senast 1 juli 2023 eller godkänts av kommunen i samband med ny ansökan.​ Huvudmannen behöver inte ange vilken konfessionell inriktning de har.

Observera att huvudmannen är skyldig att bedriva verksamheten utifrån de nya bestämmelserna. Läs mer om bestämmelserna i 1 kap 7 a –d §§ skollagen.

Anmälan skickas till:

Utbildningsförvaltningen
Storgatan 58,
263 31 Höganäs

Definitioner i 1 kap. 3 § skollagen

  • Konfessionell inriktning: inriktning på verksamhet som innebär att det där förekommer konfessionella inslag.
  • Konfessionella inslag: bekännande eller förkunnande inslag som tillhör en viss religion och som initieras och genomförs av huvudmannen eller på dennes uppdrag.
  • Undervisning: processer som på lektioner eller vid andra lärtillfällen leds av lärare eller förskollärare mot mål som anges i förordningar och andra författningar som ansluter till Skollagen. Processerna syftar till utveckling och lärande genom att barn inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.
  • Utbildning: verksamhet som bedrivs av en huvudman enligt Skollagen, inom vilken barn eller elever deltar i undervisning och andra aktiviteter.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: