Anhörigstöd

Du ger stöd och lyssnar, men vem lyssnar på dig? Att hjälpa och stödja en älskad eller nära vän ger mycket, men kräver också mycket tillbaka. Det finns flera stödinsatser du kan ta del av genom kommunens anhörigsamordnare.

Anhörigstödet är kostnadsfritt, individuellt och flexibelt. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och din livssituation. Vi finns här för dig som vårdar eller stödjer din närstående – släkting eller vän – som är äldre, långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning eller som lever med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa.

Vi som arbetar med anhörigstöd har liksom all annan personal inom socialtjänsten tystnadsplikt och får i de flesta fall inte lämna ut uppgifter till obehöriga.

Du kan genom anhörigstödet få

  • samtal, råd och stöd,
  • delta i anhöriggrupper,
  • delta i informationsträffar,
  • tillgång till utbildningar,
  • vara med i studiecirklar

Anhörigstödet kan också informera dig om vilken hjälp och stöd din närstående kan ansöka om hos kommunen.

Anhörigutbildning

Utbildning till dig som är anhörig eller på något sätt stödjer en person med demens.

Stöd vid demens

I kommunen finns en demenssamordnare som du kan vända dig till.

Är du orolig för att någon i din närhet utsätts för våld?

Hos vuxenenheten finns stöd till dig när du eller någon nära utsätts för våld.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen