Vad är våld?

Ordet våld för ofta tankarna till ett fysiskt våld, till exempel sparkar eller slag. Men våld kan handla om så mycket mer. Här hittar du en överblick av den definition vi i Höganäs kommun använder för ordet våld.

Vi utgår från grundaren av Alternativ till våld (ATV), Per Isdals, definition av våld:

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.” (Meningen med våld, 2017)

Typ av våld

Vad händer?

Fysiskt

Fysiskt våld kan till exempel vara knuffar, örfilar, luggningar, sparkar, att hålla hårt i någon, ta stryptag eller att hindra någon med sin kropp. Våldet kan även bestå i att använda tillhyggen, knivar eller vapen. Allt fysiskt våld är att beteckna som olika grader av misshandel.

Psykiskt

Psykiskt våld är när någon kränker, förödmjukar, trycker ned, nonchalerar eller hotar (direkt eller indirekt) någon annan. Det kan också vara krämmande utbrott, att agera ut svartsjuka, utöva kontroll eller inte låter sin partner träffa vänner, familj eller andra betydelsefulla personer i dennes liv.

Ekonomiskt

Vid ekonomiskt våld förhindrar någon sin partner att använda sina pengar som den vill. Det kan också handla om att någon manipulerar eller lurar sin partner i ekonomiska frågor.

Sexuellt

Vid sexuellt våld tvingas partnern utföra sexuella handlingar som inte känns okej. Också om partnern inte vågar eller kan säga nej till sex handlar det om sexuellt våld.

Materiellt

Vid materiellt våld förstör våldsutövaren ägodelar (egna eller andras), slå sönder saker, smäller hårt i dörrar och sparkar i väggar eller liknande.

Latent

Latent våld handlar mer om en känsla och stämning där någon beter sig hotfullt och får partnern att känna sig skrämd och rädd. Hoten kan vara dolda, exempelvis genom blickar, kroppsspråk och gester. Det latenta våldet påminner ofta om tidigare våld eller hotar om nytt våld.

Försummelse

Försummelse är en typ av våld som ofta riktas mot personer med sjukdom, funktionsnedsättning och äldre. Det kan till exempel handla om medveten feldosering av medicin, att bli lämnad ensam utan tillsyn, dålig hjälp med hygien eller att inte ge tillräckligt med mat eller dryck.


Kontakta vuxenenheten

042-33 77 43

Om du lämnar ett meddelande innan klockan 14.30 på vardagar blir du uppringd samma dag. Du kan också mejla oss på vuxenenheten@hoganas.se.

Vid nödsituation, ring alltid 112.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: