Miljövänlig energi

Produktion av värme och varmvatten för bostaden utgör en stor del av hushållets energianvändning och kostnader. Traditionell energitillförsel medför ofta risk för miljön eller människors hälsa. Därför blir alternativen för småhus allt fler och vanligare.

Det bästa uppvärmningsalternativet ur miljösynpunkt är Höganäs fjärrvärmenät, som började byggas ut 2005.

Om du funderar på att installera solceller finns rådgivning att få hos kommunens energirådigvare.

Det finns många sätt att värma upp sin bostad. Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen kontakta vår kostnadsfria energi- och klimatrådgivning, eller Höganäs Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

Höganäs Energi Fjärrvärme

I Sverige är fjärrvärme den vanligaste uppvärmningsformen och 253 av 290 kommuner har fjärrvärme. Helsingborg värms till cirka 80 procent med fjärrvärme.

Höganäs Energi levererar fjärrvärme till 86 villor och 151 flerfamiljsbostäder och offentliga byggnader i Höganäs, vilket är totalt 237 fastigheter. Sammanlagt är fjärrvärmenätet drygt 20 kilometer långt och vi levererar cirka 45 GWh/år.

Sedan fjärrvärme introducerades 2005 har miljön i Höganäs förbättrats avsevärt genom att koldioxidutsläppen minskat med ca 12 000 ton per år. Fjärrvärmen till Höganäs centralort produceras upp till 90% med spillvärme från industriprocesserna hos Höganäs AB.

Höganäs AB tillverkar järn- och metallpulver. Råvarorna järnmalm och återvunnet skrot värms i produktionen upp till mellan 800 och 1000 grader i stora ugnar. I processen uppstår spillvärme i form av heta rökgaser och upphettat kylvatten.

Den mesta spillvärmen hos Höganäs AB har tidigare varit en outnyttjad energireserv. Genom utbyggnaden av fjärrvärmenätet kan nu all värme utnyttjas.

När spillvärmen inte räcker till, sker så kallad spetseldning (tillskottsuppvärmning) i enpanncentral med hjälp av bioolja eller gas. Höganäs Energi ansvarar för utbyggnad och drift av fjärrvärmenätet i Höganäs.

Mer information finns på Höganäs Energis hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: