Vindkraft

Vindkraft är positivt på många sätt men tyvärr kan bullret störa omgivningen. Därför är det viktigt hur vindkraftverken placeras.

Att uppföra vindkraftverk kräver oftast bygglov Öppnas i nytt fönster. och en anmälan till bygg- och miljönämnden eller ansökan om tillstånd hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillsammans med Ängelholms kommun och Helsingborgs stad har Höganäs kommun tagit fram en vindkraftsplan.

Vindkraftsplanen visar var det kan vara lämpligt eller mindre lämpligt att placera vindkraftverk i de tre kommunerna. I planen hittar du förklaringar till de bedömningar som gjorts. Du som vill etablera ett vindkraftverk kan få tips via Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fördelar och nackdelar med vindkraft

  • Vindkraft är en förnybar energikälla.
  • Det blåser mycket i Höganäs kommun och detta gynnar förstås vindkraften.
  • Den ger inga försurande eller övergödande effekter.
  • När ett vindkraftverk monteras ner lämnar det nästan inga spår efter sig på platsen där det stått.
  • Vindkraft sparar naturen från brytning av kol, uran och spridning av aska.

  • Vindkraftverken behöver stå på öppna platser som det ofta är ont om.
  • Bullret kan störa de som bor i närheten.
  • Ljusreflexer kan störa de som bor i närheten.
  • En del anser att verken gör landskapet fulare.
  • Rotorbladen kan skada fåglar.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: