Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är till för dig som är vuxen och som har en utvecklingsstörning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder.

På den dagliga verksamheten kan du göra någonting som du klarar av och är intresserad av. Det kan handla om att spela musik, vara tillsammans med andra eller att arbeta i en grupp. Du kan också få arbeta i ett företag.

För att få daglig verksamhet ska du vara mellan 18 och 67 år, inte utbilda dig och inte ha något annat arbete.

Enskilt eller i grupp

Du erbjuds meningsfull sysselsättning, miljöombyte, delaktighet och gemenskap samt en verksamhet som är anpassad till dina behov, förutsättningar och intressen. Daglig verksamhet innebär sysselsättning och aktiviteter i grupp eller enskilt. Du kan arbeta på café, måla, montera, sköta djur, arbeta i trädgård eller laga mat. Personalen på daglig verksamhet har kunskap om funktionsnedsättningar och kan ge rätt stöd.

Verksamheten utformas tillsammans med dig eller/och dina företrädare och dokumenteras i en genomförandeplan. Den innebär inte ett anställningsförhållande, semesterlagen och andra arbetsrättsliga lagar gäller därför inte.

Ersättning och avgift

Du får en mindre ersättning, habiliteringsersättning, när du deltar i daglig verksamhet. Habiliteringsersättningen räknas inte som inkomst och är skattefri. Att delta i daglig verksamhet är kostnadsfritt men du betalar själv för resor, lunch och mellanmål.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: