Engagera dig som förening, företag eller privatperson

Vill du engagera dig genom att ordna olika aktiviteter som gör skillnad för höganäsare? Du, ditt företag eller din förening kan skicka in idéer genom vår e-tjänst.

Skicka in din idé på hur du kan samverka med kommunen

Det finns många olika sätt som du, ditt företag eller din förening kan bidra på. Exempel på aktiviteter kan vara att anordna en kurs, träningsgrupper, hjälpa till med digital teknik, nattvandra för att nämna något.

Ansökan ska innehålla:

  • Beskrivning av vilken aktivitet som ni kan bidra med
  • Hur länge ni tänker vara med och bidra
  • Vilken målgrupp ni vänder er till
  • Vilka resurser ni kan bidra med
  • Vilka eventuella resurser ni önskar att kommunen bidrar med

Var med och motverka ensamhet bland äldre

Höganäs kommun har avsatt pengar för att motverka ensamhet bland äldre. Med beloppet vill vi uppmuntra och bidra till att ideella föreningar, företag och individer får en möjlighet att genomföra aktiviteter med syfte att motverka ensamhet bland äldre i Höganäs.

Aktiviteterna ska rikta sig till personer som är äldre än 65 år och helst ska de vara upprepade. Om aktiviteten är av engångskaraktär så bör den genomföras inom kommunens gränser.

Har du något förslag på aktivitet som du vill genomföra så kan du lämna in en ansökan till Höganäs kommun.

Föreningsbidrag

Funktionshinder- och pensionärsorganisationer och föreningar som bedriver verksamheter med anknytning till socialtjänstens verksamhet kan söka föreningsbidrag hos Höganäs kommun.

Ansökan måste vara inskickad mellan den 1 januari och den 31 mars. Läs mer om vad som krävs i ansökan och sök bidraget i vår e-tjänst:

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: