Komvux som anpassad utbildning – Lärvux

Lärvux är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. På Lärvux studerar du utifrån dina behov, tidigare kunskaper och erfarenheter, och tillsammans med din lärare planerar du din studietid hos oss. Det går att kombinera studier på Lärvux med Svenska för invandrare – SFI. Du får betyg eller intyg efter avslutad kurs.

Komvux som anpassad utbildning finns för dig som har behov av att:
fördjupa och utveckla dina kunskaper eller få nya kunskaper för att klara av ditt arbete, boende och fritid genom undervisning i mindre grupp med anpassat stöd utifrån dina förutsättningar

På Lärvux kan du även söka utbildning mot olika yrken, men då inte i Höganäs. Det finns också möjlighet att söka lärlingsutbildning, något studie- och yrkesvägledaren kan berätta mer om.

I Höganäs bedrivs Lärvux i Kunskapsforums lokaler, vägg i vägg med Kullagymnasiet. Verksamheten bedrivs över hela året med undantag för sommarsemestern.

Arbetsförmedlingen erbjuder ökade möjligheter för arbetssökande med funktionsnedsättning och Försäkringskassan har också viktig information till dig med funktionsnedsättning.

Kontakt & adress

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: