Solkartan

Solenergi är en ren, förnybar energikälla och intresset för solenergi har ökat allt mer. Höganäs kommun har tagit fram en solkarta som visar vilka tak som har bra potential för solinstrålning och som därför kan vara lämpliga att installera solceller på.

Solkartan är ett hjälpmedel för dig som är fastighetsägare för att bedöma hur stor del av takets yta som är optimal för solceller. I solkartan som är i 3D-format kan du se hur skuggor från andra byggnader påverkar, vid olika tider på året och olika tidpunkter på dagen.

Om solkartan

Du kan söka fastigheter efter adresser eller fastighetsbeteckning, alternativt använda zoomverktyget och sedan klicka på taken.

Färgskalan på taken och siffrorna i informationsrutan visar hur solenergin fördelas över ytan.

Om kartan inte fungerar, vänligen kontakta servicecenter.

Beräknade värden visar ett genomsnittligt år. Som underlag till kartan har kommunen använt en 3D-modell från 2016 där kommunen tar hänsyn till skuggning från till exempel vegetation eller objekt på taken som skorstenar och ventilationstrummor. Kommunen har använt sig av takets lutning för att räkna ut takets area.

Innehållet i solkartan uppdateras efterhand som vi får tillgång till ny data. Senaste uppdateringen skedde med data från 2020.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: