Detaljplan för Flundrarp 1:162

Planen är under bearbetning inför samråd.

Bild över planområde inringat med rött.

Farhult 26:70

Diarenummer KS/2020/470

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: