Detaljplan för Flundarp 1:162

Detaljplanen är under bearbetning inför samråd.

Bild över planområde inringat med rött

Bild: Vart i processen detaljplanen är

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder på fastigheten.

Diarenummer KS/2020/470

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen