Detaljplan för del av Stubbarp 22:1

Bild över ungefärligt planområde

Syfte och status

Detaljplanen varit på samråd mellan 2 - 28 januari 2024. Förslaget bearbetas nu inför granskning.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ett enbostadshus och att detta ska ske i harmoni med de kulturmiljövärden som finns i omgivningen.

Diarenummer KS/2023/183

Bild över detaljplaneprocessen

Processbild Planen har varit ute på samråd

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: