Detaljplan för Flundrarp 1:80 m.fl.

Översiktsbild över detaljplaneområdet för Flundrarp 1:80 m.fl.

Syfte och status

Syftet är att pröva lämpligheten för att komplettera nuvarande användningsbestämmelser med bestämmelse för bostad.

Detaljplanen bearbetas inför samråd.


Planprocess detaljplaneprocessen
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: