Detaljplan för gamla biblioteket i Jonstorp (Tunneberga 5:2)

Samråd pågick mellan den 20 november - 10 december 2023. Planen bearbetas nu inför granskning.


Bölsåkra 5:11

Detaljplanens syfte är möjliggöra bostäder och service/centrumverksamhet samt att skydda den nuvarande bygganden inom fastigheten som tidigare varit ett bibliotek.

Bölsåkra 5:11

Flygfoto över det planområdet.

Detaljplanen var föremål för samråd mellan 20 novmeber - 10 december.

Samrådsmöte kommer att hölls i Jonstorpsskolans matsal den 29 novmeber mellan klockan 17:30 - 19:00.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: