Detaljplan i Skäret, Höganäs kommun, Skåne län

Ny detaljplan kommer omfatta stora delar av Skäret

Detaljplanen är under bearbetning inför samråd. Samråd förväntas hållas under juni - juli 2022.

Diskussioner med länsstyrelsen har gjort att planen behöver kompletteras innan den ska ut på samråd. Planen kommer komma ut på samråd när alla viktiga detaljer är på plats och utredda. Alla berörda i Skäret, kommer få information om samråd och granskning när vi kommer så långt i processen. Det kommer tillfälle att lämna in synpunkter och ställa frågor. I nuläget förväntas samråd att genomföras under juni –juli.

Skäret

Detaljplanens syfte är att göra en stor detaljplan över stora delar av Skäret. Man tittar på möjligheter till större byggrätter där det finns förutsättningar för detta och att säkra att bebyggelsen är i fortsatt harmoni med landskapet.

Diarenummer KS/2019/904

Skäret

Flygfoto över ungefärligt planområde.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen