VA-taxa och avgifter

Kommunalt vatten och avlopp finansieras genom avgifter. Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar den taxa som gäller i den egna kommunen. Avgiften beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun och är en avvägning mellan behovet av investeringar och rimlig kostnad för kunden.

Samtliga avgifter är antagna av kommunfullmäktige, KFS 2023:15 och träder i kraft 2024-01-01

Om du inte fått din faktura är det viktigt att du tar kontakt med oss så att du inte får en påminnelse. Kontakta kommunens servicecenter så hjälper de dig.

Om du inte betalar din faktura innan/på förfallodatumen kommer det per automatik gå ut en påminnelse till dig via SVEA. Om du har frågor om fakturan från SVEA är det de du ska ta kontakt med. Klicka här för att komma till deras hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill ändra din fakturaadress kan du skicka informationen via e-post till vårt servicecenter så att vi får korrekta skriftliga uppgifter. kommunen@hoganas.se

Du kan betala dina faktura för vatten och avlopp på olika sätt. Här är våra betalningsalternativ utöver pappersfaktura.

E-faktura
När du har anmält att du vill ta emot e-faktura från oss skickas räkningen till din internetbank. Alla uppgifter som OCR-nummer, betalningsdag och belopp är ifyllda i förväg och kan inte bli fel.
Du anmäler betalsättet e-faktura via din bank.

E-postfaktura
Du kan välja att få dina fakturor via e-post. Fakturan betalas manuellt av dig. För att registrera dig till fakturor via e-post tar du kontakt med kommunens servicecenter.

Kivra
Slipp papper och brev. Samla dina viktiga dokument digitalt och lättillgängligt. Hälften av alla vuxna i Sverige har redan Kivra, kom igång du med. Tjänsten är kostnadsfri för dig som privatperson.
Klicka här för att ansluta dig till Kivra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Autogiro
Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar på och passar bra för återkommande räkningar. Med Autogiro dras betalningen automatiskt på rätt dag. Det är viktigt astt det finns pengar på kontot cirka tre dagar innan förfallodatumen.
Klicka här för att anmäla dig till autogiro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fast avgift gäller för alla fastigheter/obebyggda tomter som är anslutna till de kommunala vatten- och avloppsledningarna. Avgiften täcker bland annat att producera dricksvatten samt underhåll av ledningsnät, vattenverk och reningsverk.

Dagvattenavgiften täcker kostnaderna för att ta hand om och rena dagvatten både från fastigheter och gator.

Fast avgift kommunalt vatten och avlopp

5 860 kr/år

Fast avgift kommunalt vatten

2 344 kr/år

Fast avgift kommunalt avlopp

3 516 kr/år

Dagvatten/gata

295 kr/år

Dagvatten/fastighet

615 kr/år

Dagvatten fastighet och gata

910 kr/år

Samtliga avgifter avser 2024 års taxa och är inklusive moms.

Den rörliga delen baseras på förbrukningen av vatten, det vill säga det vatten som mäts genom vattenmätaren. Vi rekomenderar att du läser av vattenmätaren kontinuerligt för att bli debiterad för verklig mängd nyttjat vatten. Om du använt mer eller mindre vatten än beräknat kommer det belopp antingen läggas på eller dras av efter avläsning.

Avgifter för förbrukning av vatten i kubikmeter, 1 kbm = 1000 liter

Kommunalt vatten och avlopp

24,65 kr/kbm

Enbart kommunalt vatten

11,75 kr/kbm

Enbart kommunalt avlopp

12,90 kr/år

Samtliga avgifter avser 2024 års taxa och är inklusive moms.


Hemtagning av vattenmätare

825 kr

Vinteravstängning av servisventil i gatan

662,50 kr

Om ingen är hemma vid inbokat besök eller mätarkonsol ej uppsatt

500 kr

Olovlig bortkoppling av vattenmätare

3 125 kr

Olovlig stängning och-/eller öppning av serviceventil i gatan

3 125 kr

Olovlig upplyft och-/eller nedsättning av LTA-pump

3 125 kr

Frusen eller skadad mätare

1 325 kr

Undersökning av vattenmätare, begärd av fastighetsägare

825 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

825 kr

Ej inkomna handlingar (exempelvis VA-lov, byggvatten) vid byggstart

1 325 kr

Akuta åtgärder på icke ordinarie arbetstid/påbörjad timme,
personal + spolbil

625 +

1 549 kr

Underhållsservice av LTA-pump på ordinarie arbetstid

1 707 kr

Samtliga avgifter avser 2024 års taxa och är inklusive moms.

Förutsättningarna i respektive kommun styr nivån på avgifterna. Varje kommun har olika förutsättningar, som till exempel antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vattenverk/reningsverk och dess storlek/kapacitet, ålder och skick på ledningsnät och infrastrukturens omfattning och behov. Vanligen är avgifterna lägre i en tätbebyggd kommun eftersom kostnaderna fördelas på fler antal anslutna invånare.

Betalning av vatten- och avloppsfakturor
Bankgiro 991-1298

Kommunens organisationsnummer
212000-1165

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: