Oro för barn och unga

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. På den här sidan kan du läsa mer om hur du gör en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa eller inte har det bra hemma.

När du är orolig för någon annans barn

För att vi ska kunna ge stöd och hjälp till barn och ungdomar behöver vi din hjälp med att uppmärksamma barn som far illa. Om du har en oro för ett barn eller en ungdom under 20 år är det därför viktigt att du gör en orosanmälan till oss.

Du kan också ringa till mottagningssekreterarna för att få råd om du är osäker kring anmälan.

Orosanmälan

Här kan du som har kännedom, eller en misstanke, om att ett barn far illa göra en orosanmälan till socialtjänstens Barn, Ungdom & Familjeenhet. Din information kan vara avgörande för att ett barn får den hjälp som det har rätt till. Du behöver inte vara säker på att någon inte har det bra – det räcker med att du är orolig.

Om du skickar in din oro efter klockan 17.00, eller under en helgdag, så hanteras den först nästkommande vardag.

Är situationen akut och utanför kontorstid ringer du socialförvaltningens journummer eller 112.

Anmälningsskyldighet för dig som arbetar med barn och unga

Du som arbetar med barn är skyldig att genast rapportera om du misstänker att barn eller unga kan fara illa. Detta regleras i socialtjänstlagen och gäller all personal vars verksamhet berör barn och unga, men också polis och sjukvårdspersonal.

För skol-, förskole-, fritids- och sjukvårdspersonal gäller detta oavsett om du arbetar i privat eller offentlig regi. Denna typ av anmälan kan inte vara anonym och anmälningsskyldigheten är personlig. Du anmäler till socialtjänsten.

Om det är akut fara för liv, ring Polisen på telefonnummer 112

Mottagning barn och unga

042-33 73 30

Telefontid 09.00-12.00 och 15.00-16.45

Utöver telefontid kan ni kontakta vårt servicecenter på 042-33 71 00 som tar emot ditt ärende.

Telefonnummer efter 17.00

Vid akuta ärenden utanför kontorstid nås socialförvaltningens journummer. De ger dig akut hjälp:

Måndag - fredag klockan 17.00-08.00

Lördag - söndag, dygnet runt.

Besöksadress Storgatan 42 A

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: