Dialogmöten

Höganäs kommun bjuder in till dialog kring tillgänglighet och delaktighet för personer med olika funktionsnedsättningar.

I dialogmötena vill vi särskilt engagera föreningar och grupper som vi idag saknar kontakt med och detta kommer fungera som ett komplement till befintliga möten med kommunala funktionshinderrådet.

Syftet är att tillsammans skapa ett inspirerande och nytänkande forum för dialog med föreningar och invånare i kommunen.

Sammankallande: Johan Ingvarson, ordförande kommunala funktionshinderrådet
Sekreterare: Anna Pihlqvist, tillgänglighetssamordnare

Anmälan: Hör av dig om du vill delta via mejl till anna.pihlqvist@hoganas.se Mötena hålls digitalt via Teams.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: