Inflytandecafé

Inflytandecafé är ett forum där ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiva nedsättningar praktiskt kan tycka till om samhället genom dialog och olika workshops tillsammans med politiker, beslutsfattare och andra.

Inflytandecafé hålls av kommunens tillgänglighetssamordnare fyra gånger per år.

Vi kommunicerar på lätt svenska och använder bilder och material i olika workshops och aktiviteter för att på ett lättillgängligt sätt prata om viktiga ämnen. Vissa frågor kan tas vidare med personal eller lärare i ens närhet, andra frågor kan komma att tas vidare till kommunala funktionshinderrådet eller ungdomsrådet. Mellan samtalen och övningar fikar vi tillsammans och har en trevlig stund.

Inflytandecaféerna vänder sig särskilt till ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiva nedsättningar.

Vi välkomnar också politiker, beslutsfattare och chefer inom kommunen att delta i inflytandecaféet och lyfter gärna olika teman och aktuella frågor på träffarna.

Inflytandecaféet är öppet för alla, men föranmälan önskas för att köpa in fika till träffarna.

Vill du ha mer information?
Hör av dig till Anna Pihlqvist, tillgänglighetssamordnare i Höganäs kommun via mejl anna.pihlqvist@hoganas.se eller ring 042- 33 78 40.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: