Kommunjägare

Ibland inkommer klagomål på vilda djur som stör i tätorterna. Det kan vara fåglar som kraxar, vildkaniner som orskakar skador i trädgårdar eller en mård som kommit in i ett uthus. Ett vanligt klagomål gäller katter som är (eller antas vara) vildkatter.

Kommunen bedriver i begränsad omfattning skyddsjakt, dock inte på förvildade/hemlösa katter.

Läs mer om

Vår kommunjägare, Skyddsjakt i Skåne, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har ansvar för att ta hand om skadade djur på kommunens mark. Det kan röra sig om vilda djur som tar sig in på detaljplanelagt område och skadar sig eller som redan är skadade när de tar sig in på kommunens mark. Kommunjägarna kan också anlitas om det är större vilda djur som rör sig i tättbebyggt område, till exempel älg, rådjur eller vildsvin.

Dessutom kan kommunen anlita jägarna om det rör sig om hot mot miljön eller människors hälsa, vilket kan röra sig om sjuka djur, grävlingar eller fåglar för att ta något exempel.

Att hitta enstaka döda djur ute i naturen är normalt. När vilda djur avlider inom bebyggelse är sällan något problem ur hygienisk synvinkel och låter man dem bara vara kommer naturen själv att ta hand om dem.

Om det är ett stort djur eller om det ligger på olämplig plats kontaktas markägaren eller fastighetsägaren.

Döda katter och hundar anmäls direkt till Polisen på telefon 11414, som kan göra en ägarkontroll.

Skyddsjakt i Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hjälper företag, kommuner, organisationer, bostadsrättsföreningar, lantbrukare och privatpersoner med deras problem.

I de flesta fall kan problemen lösas genom att störa bort de oönskade djuren men ibland kan skyddsjakt vara enda utvägen vid skador eller sanitära olägenheter.

Om du som privatperson/fastighetsägare anlitar Skyddsjakt i Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., är avtalet mellan dig och dem. Det är därmed du som privatperson/fastighetsägare som betalar för tjänsten som utförs.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: