Ansökan om Bygglov

I de flesta fall behöver du söka bygglov om du vill bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnad. Du kan även ansöka om rivning- och marklov.

Sök ditt bygglov i god tid

Det är viktigt att ansöka i god tid. Du bör bifoga rätt handlingar direkt i e-tjänsten för att underlätta processen.

Handläggningstid - Hur lång tid tar det tills jag får ett beslut?

Normalt sett får du beslut inom tio veckor efter att alla handlingar är kompletta och korrekt ifyllda. Handläggningstiden kan förlängas med upp till tio veckor till.

Om din ansökan inte är komplett kommer du att meddelas om detta inom tre veckor. Handläggningstiden räknas från det att din ansökan anses vara komplett.

Om handläggningstiden överskrids har du rätt till en sänkt avgift.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: