Bygglovsprocessen

Här får du information om hur bygglovsprocessen går till, från att du ansöker om bygglov till att du har byggt klart och får ett slutbesked.

Innan du söker bygglov finns det en del saker som kan vara bra att ta reda på och förbereda.

Behöver du ansöka om bygglov?
Ett första steg är att ta reda på om det krävs bygglov för den åtgärd du vill göra. Här hittar du information och guider som leder dig genom de vanligaste åtgärderna, du kan också hitta vilka ritningar och andra handlingar du ska skicka in med din ansökan.

Är du osäker på om det du vill göra kräver bygglov så hör gärna av dig till servicecenter på telefonnummer 042-33 71 00.

Finns det förutsättningar att bygga det som du vill?
Nästa steg är att ta reda på vad som får byggas på den tänkta fastigheten. Om din fastighet ligger inom detaljplanerat område så finns det tydliga bestämmelser om vad som får byggas.

Här hittar du detaljplanen för din fastighet.

Enklast ansöker du via vår e-tjänst. Tillsammans med din ansökan bifogar du de ritningar och handlingar vi behöver.

När vi gått igenom din ansökan meddelar vi dig om ansökan är fullständig eller om du behöver komplettera den. Då kan du komplettera via vår e-tjänst.

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt.

I samband med att du fått ett beslut skickat till dig får även dina grannar och andra berörda parter en underrättelse om att ditt bygglov har beviljats.

Beslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du får börja bygga fyra veckor efter att beslutet har kungjorts, inte överklagats och du har fått ett startbesked.

Vid större åtgärder som exempelvis nybyggnation, blir du och kontrollansvarige kallad till ett möte, även kallat tekniskt samråd. På mötet går vi tillsammans igenom hur du planerar att utföra byggnationen.

Du kan få startbesked på två olika sätt:

  • I enklare ärenden får du startbesked i samband med ditt lovbeslut. Tänk då på att du får börja bygga först fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts och inte överklagats.
  • I ärende där du fått en kallelse till tekniskt samråd måste du invänta byggnadsinspektörens beslut om startbesked. Tänk då på att du får börja bygga först fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts och inte överklagats.

I samband med tekniskt samråd kommer vi överens om det krävs ett eller flera arbetsplatsbesök, det innebär att byggnadsinspektören kommer ut och kontrollerar bygget. Tillsammans med dig och din kontrollansvarige granskar vi att bygget följer kontrollplanen och startbeskedet.

I samband med tekniskt samråd kommer vi överens om det krävs ett slutsamråd, det innebär att byggnadsinspektören kommer ut och kontrollerar när bygget är klart. Gemensamt med din kontrollansvarig går vi igenom så att alla förutsättningar finns för att du ska få ett slutbesked.

Slutbesked får du när du visat att alla krav är uppfyllda enligt bygglovet, kontrollplanen och startbeskedet. Det framgår av ditt startbesked vad du behöver redovisa inför slutbesked.

När du fått slutbesked får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: