Ansökan om Förhandsbesked

Om du vill bygga nytt på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område är det ofta bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov. Detsamma om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet. Förhandsbeskedet prövar om det överhuvudtaget är lämpligt att bygga på platsen.

När du ansöker om förhands­besked undersöker vi bland annat:

  • platsens lämplighet och förutsättningar för nybyggnation
  • möjligheten att anordna lösningar för vatten och avlopp, vägar och tillfarter.

I samband med din ansökan kommer grannar och andra som berörs få möjligheten att yttra sig.

Syftet med förhandsbeskedet är att du, innan du skickar in din ansökan om bygglov och lägger kostnader på ritningar, ska kunna få ett bindande besked att det finns möjlighet att bygga på platsen. Däremot får du inte börja bygga förrän du har ansökt om bygglov och fått ett startsbesked.

Förhandsbesked gäller i två år från beslutet och är bindande för byggnadsnämnden vid prövning av lov inom denna tid. Du måste alltså lämna in ansökan om bygglov i god tid för att förhandsbeskedet ska gälla.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: