Ansökan om Strandskyddsdispens

Strandskydd gäller längs stora delar av kusten, samt längs vattendrag och sjöar.

Inom strandskyddsområdena krävs strandsskyddsdispens. Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse och dispenser ska därför medges restriktivt.

Ansökan är avgiftsbelagd med 12 650kr.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: