Tomtkö

Höganäs kommun har lanserat sin digitala tomtkö. Om du ställer dig i Höganäs kommuns tomtkö kan du delta i fördelningen av tomter som förmedlas av kommunen.

Står du redan i tomtkön behöver du inte göra någonting eftersom du placeras i den nya tomtkön automatiskt.

Viktig information om anmälan och regler

När du har hittat den eller de tomter som du är intresserad av skickar du ett mejl till Bashir Chikho där du skriver att du är intresserad av en tomt.

OBS!

Det är viktigt att du som står i Höganäs kommuns tomtkö loggar in på Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och går vidare till "Mina uppgifter". Där ska du uppdatera dina uppgifter och lägga till en e-post.

Utan en e-post kan kommunikation ej ske.

För att kunna köpa en kommunal tomt behöver du stå i den kommunala tomtkön. Det gör du genom att använda Höganäs kommuns nya e-tjänst för den kommunala tomtkön.

Du registreras i tomtkön den dag som din ansökan kommer in till kommunen. Observera att du som söker ska ha fyllt 18 år. Äkta makar samt sammanboende med gemensam bostad behandlas och registreras som en sökande. Tomtköavgiften är 250 kronor per kalenderår. Regler för tilldelning av kommunala tomter kan du läsa mer om i fliken "Regler för tilldelning av obebyggda tomter".

Notera att du måste vänta fem år innan du kan ställa dig i tomtkön igen om du har köpt en kommunal tomt.

Behöver du hjälp med e-tjänsten ovan kontakta gärna Höganäs kommuns servicecenter.

Skulle du vilja gå ur tomtkön gör du detta enklast genom att logga in på Höganäs kommuns hemsida och gå till "Mina sidor", sedan vidare till "Mina köplatser", hittar "Höganäs kommuns tomtkö" och slutligen väljer du "Visa köplats". Väl inne skrollar du ner och trycker på den röda knappen "Gå ur kön".

Det kommunala tomtköregistrets uppbyggnad

 • Sökanden registreras i den kommunala tomtkön den dag som komplett ansökan skickas in via e-tjänsten för .
 • Sökanden ska vara fyllda 18 år.
 • Registreringsavgiften utgör 250 kronor inklusive moms per sökande och kalenderår. Du betalar 250 kronor oavsett när på året du ställer dig i tomtkön.
 • Sökanden är skyldig att omgående, i e-tjänsten ändra inträffade förändringar i förhållande till personuppgifter .
 • Tomtköplats får inte överlåtas.
 • Sökanden som tilldelats tomt genom kommunens försorg får på nytt anmäla sig till tomtkön tidigast 5 år efter det att denne har tilldelats kommunal tomt. Om särskilda skäl finns kan kommunstyrelsen medge att registrering får ske tidigare.
 • Tomterna som tilldelas genom tomtkön är endast för permanent boende.

  Avregistrering av sökande
  Sökanden avförs från den kommunala tomtkön

  a) om sökanden tilldelats en tomt,
  b) om den årliga registreringsavgiften inte inbetalas i tid,
  c) om sökanden inte besvarar en begäran om kompletteringar till registret,
  d) om kontaktuppgifterna inte stämmer med de som angivits till kommunen.

  För förnyad registrering fordras nytt ansökningsförfarande.

  Fördelningsregler
 • Som allmänt villkor för tilldelning krävs, att sökanden personligen utnyttjar tomt för permanent boende.
 • Vid fördelning av tomt gäller, att sökanden placeras i turordning efter registreringsdatum samt att äkta makar och sammanboende med gemensam bostad behandlas och registreras som en sökande.
 • Om erbjudna tomter inte är sålda efter att samtidiga i tomtkön fått erbjudande om köp annonseras tomten ut på kommunens hemsida.
 • Kommunstyrelsen har rätt att sälja enstaka tomter genom anbudsförfarande utanför tomtkön.
 • Beslut i förtursfrågor beslutas av kommunstyrelsen.

När det finns kommunala tomter lediga till försäljning blir du som är registrerad i tomtkön informerad. Detta sker genom e-tjänsten.

När kommunen lanserar nya tomter som tidigare inte har erbjudits någon i tomtkön eller tomter som har erbjudits men som inte har förvärvats, kan kommunen erbjuda de som står i tomtkön dessa tomter.

Under en bestämd tid har du som står i tomtkön möjlighet att fylla i en speciell intresseblankett där du rangordnar de tomter som du vill ha. Blanketten är digital och ska skickas till Bashir Chikho Den tomt du helst önskar rangordnar du som nummer 1, den du önskar i andrahand som nummer 2 o.s.v.. Lägst siffra anger alltså högst prioritet.

Inkommer intresseblankett med intresse för samma tomt av olika personer tilldelas tomten den person som i tomtkön har lägst könummer.

Reglerna ovan gäller under en i begränsad tid som meddelas i utskicket. Inkommer intresse för en tomt innan eller efter de i utskicket angivna datumen tillämpas regeln ”först till kvarn”.

Lediga tomter

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: