Utbildning, kommunikation och engagemang

De val som kommunens medborgare, organisations- och näringslivsföreträdare gör till vardags är viktiga och påverkar möjligheterna att nå miljömålen.

Koppling till Agenda 2030

FN:s globala mål 8. Illustration som föreställer en ett stapeldiagram med en pil uppåt. Vit grafik på purpurröd bakgrund.
FN:s globala mål 9. Illustration som föreställer transparanta kuber staplade på varandra. Vit grafik på orange bakgrund.
FN:s globala mål 12. Illustration som föreställer en återvinningsprocess. Vit grafik på ljusbrun bakgrund.
FN:s globala mål 13. Illustration som föreställer ett öga med jordklotet som pupill. Vit grafik på grön bakgrund.
FN:s globala mål 17. Illustration som föreställer några ringar som sitter ihop med varandra. Vit grafik på mörkblå bakgrund.

Detta ska vi göra

  • Kommunen ska sprida kunskap och engagera såväl sina anställda som medborgare, organisationer och näringsliv till ett aktivt miljöarbete.
  • Kommunen ska också aktivt medverka i projekt som gynnar och tillför kunskap till kommunens eget miljöarbete. Genom samverkan ökar styrkan i miljöarbetet.

Utbildning, kommunikation och engagemang: kommunens mål

Uppföljning: Alla förvaltningar och helägda kommunala bolag redogör vilka insatser som har genomförts.

Uppföljning: Alla förvaltningar och helägda kommunala bolag redogör årligen för hur de har arbetat med målet.

Förtydligande: De val som kommunens medborgare, organisations- och näringslivsföreträdare gör till vardags är viktiga och påverkar möjligheterna att nå miljömålen. Kommunen ska sprida kunskap och engagera såväl sina medborgare som organisationer och näringsliv till ett aktivt miljöarbete.

Uppföljning: Utbildningsförvaltningen och Kultur och fritid redogör årligen för hur de har arbetat med målet.

Förtydligande: I linje med gällande läroplaner genomförs undervisning i syfte att barn och elever skapar en förståelse för hur naturens olika kretslopp och människor, natur och samhälle påverkar varandra. På olika sätt sprida information om det miljöarbete som pågår i verksamheterna till vårdnadshavare.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: