Kontaktmaterial (material som kommer i kontakt med mat och dryck)

Plastpåsar, kartonger, folie och köksredskap är exempel på kontaktmaterial. Det är produkter som kommer i kontakt med livsmedel direkt eller indirekt. Företag som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial i Höganäs ska registrera sin verksamhet hos miljöavdelningen.

Material och produkter avsedda att komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel kallas för kontaktmaterial. På den här sidan får du som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial veta mer om vilket ansvar du som företagare har. Här finns även information för dig som använder kontaktmaterial i din verksamhet.

  • Förpackningsmaterial för livsmedel: plastpåsar, plastfilmer, papperspåsar, kartong- och plastförpackningar och olika slags folier
  • Bordsartiklar: porslin, glas och matbestick
  • Köksredskap: kastruller, stekpannor, ugnsplåtar, slevar och vispar
  • Köksapparater: kaffebryggare och elvispar
  • Delar av matlagningsapparater: tätningar och slangar
  • Utrustning och ytskikt: transportband och filterdukar

Som livsmedelsföretagare använder företaget vanligen en mängd olika kontaktmaterial. Förpackningen som du lägger maten eller drycken i, ytan där du tillreder maten, plåten du gräddar på och slangen som suger upp vätska – allt består av material som kommer i kontakt med livsmedel på olika sätt.

Du som livsmedelsföretagare ansvarar för att det kontaktmaterial som används i din verksamhet är säkert. Det betyder att ämnen från materialet inte överförs till livsmedlet i sådana mängder att de utgör en fara för människors hälsa eller gör att livsmedlet förändras eller försämras i fråga om smak och lukt.

Du behöver ha koll på det material och de produkter du använder i kontakt med livsmedel och du behöver ha dokumentation på att de är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Du behöver också använda dem på rätt sätt.

För dig som livsmedelsföretagare ingår kontroll av användning av kontaktmaterial i den normala livsmedelskontrollen av din verksamhet. Vid kontroll ska du kunna visa att du använder kontaktmaterial på rätt sätt och att de produkter du använder är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Företag som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial kallas för kontaktmaterialföretag.

Det är tillverkaren, förädlaren, importören, distributören eller livsmedelsproducenten (den som släpper ut materialet eller produkten på marknaden), som ansvarar för att materialet och produkterna är lämpliga att använda till avsedda livsmedel och att lagstiftningskraven uppfylls.

Den som tillverkar, förädlar, importerar, distribuerar eller använder kontaktmaterial ska också ha ett system för spårbarhet ett steg bakåt och ett steg framåt i leveranskedjan (utom om du säljer direkt till konsument) för att underlätta kontroll och för att kunna återkalla defekta produkter.

Du som har företag som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial som kommer i kontakt med livsmedel ska registrera din verksamhet hos miljöförvaltningens livsmedelskontroll.

Sedan år 2021 är det möjligt för myndigheter i Sverige att kontrollera att verksamheter som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial följer kontaktmateriallagstiftningen.

Miljöavdelningen kontrollerar livsmedelsanläggningar som har verksamhet som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial.

Kontaktmaterialföretag ska se till att deras produkter är korrekt märkta. Vanligt är att märkningen görs direkt på produkten eller på förpackningen, men uppgifterna kan också finnas i en medföljande handling, beroende på hur de distribueras. Uppgifterna i märkningen ska vara väl synliga, lättlästa och beständiga.

Det finns olika sätt att märka ut att en produkt är säker att använda i kontakt med livsmedel. En vanlig märkning är glas/gaffel-symbolen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som visar att produkten ska kunna användas till kontakt med livsmedel under normala förhållanden. Om materialet i fråga har någon typ av begränsning ska den informationen finnas i anslutning till glas/gaffel-symbolen. Det kan handla om att produkten inte är lämplig att använda vid höga temperaturer eller till fet mat. Om en produkt är märkt med glas/gaffel-symbolen och det inte finns någon ytterligare information om användning ska produkten vara säker att använda under normala förhållanden i kontakt med livsmedel.

Ett annat sätt att märka ut att en produkt är säker som kontaktmaterial är att skriva ”för kontakt med livsmedel”, eller att ange ett användningsområde för den, till exempel ”vinkaraff”.

Produkter som uppenbart är menade att vara i kontakt med livsmedel, till exempel en såsslev eller en kaffebryggare, behöver inte ha någon specifik märkning.

Märkningen regleras i artikel 15 i förordning (EG) nr 1935/2004.

  • Verksamheter som under ett räkenskapsår beräknas ha en omsättning FCM (Food Contact Materials) som understiger 80 000 kronor.
  • Verksamheter som beräknas tillverka, förädla eller importera färre än 1 000 enheter av material och produkter avsedda för att komma i kontakt med livsmedel.
  • Restauranger och andra livsmedelsanläggningar som hanterar FCM och redan är registrerade hos kommunen.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: