Avgifter och kostnader

Höganäs kommun tar ut en avgift för vård och omsorg. Vad du ska betala räknas ut baserat på din inkomst. Här hittar du kostnader för våra olika insatser. Det finns också en maxtaxa som är den högsta avgiften vi får lov att ta ut, du behöver aldrig betala mer än den.

Har du frågor om dina avgifter kan du kontakta kommunens servicecenter på kommunen@hoganas.se eller genom att ringa 042-33 71 00.

Avgifter för vård och omsorg 2023

Typ av insats

Månadskostnad

Kommentar

Städning

1 rum, 1 gång/månaden

1 rum, var tredje vecka


2 rum, 1 gång/månaden

2 rum, var tredje vecka


420 kronor

628 kronor583 kronor

874 kronor


Inköp 1 gång i veckan

630 kronor


Tvätt 2 gånger/månaden

630 kronor


Omvårdnadsavgift

662 kronor


Hemsjukvård

662 kronor


Ledsagning

278 kronor per timme

Avgiften gäller inte till och från sjukvård, tandvård, frisör eller fotvård.

Trygghetslarm

303 kronor


Hjälpmedel abonnemang

72 kronor


Dagverksamhet

Matkostnad 102 kronor per dag

Resekostnad tillkommer motsvarande färdtjänsttaxan.

Korttidsboende, särskilt boende och vårdboende

Max 2 359 kronor

Matkostnader tillkommer, max 3 476 kronor per månad.

Maxtaxa

I maxtaxan ingår serviceavgift, omvårdnadsavgift, trygghetslarm, hemsjukvård, träning, hjälpmedelsabonnemang, resor till och från dagverksamhet och korttidsvård (inte mat). Hur mycket maxtaxan är förändras varje år.

  • Maxtaxan för 2023 i Höganäs kommun är 2 359 kronor/månad. Eventuella matkostnader räknas inte med i maxtaxan.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet kallas det belopp som ska täcka dina vanliga levnadskostnader, som till exempel livsmedel, kläder och försäkringar. Beloppet är vad du minst ska ha kvar innan kommunen tar ut avgifter för vård och omsorg.

Förbehållsbeloppet gäller per person och månad:

  • 6 470 kronor – äldre än 65 år, ensamstående
  • 5 279 kronor – äldre än 65 år, sammanboende
  • 7 117 kronor – yngre än 65 år, ensamstående
  • 5 807 kronor – yngre än 65 år, sammanboende

Så här beräknar vi din avgift

För att beräkna hur mycket du ska betala räknar vi först ut ditt avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet är det som blir kvar efter att boendekostnader och förbehållsbelopp har dragits av från din nettoinkomst. Din avgift kan aldrig bli högre än ditt avgiftsutrymme. Skulle ditt avgiftsutrymme bli ett minusbelopp tar kommunen inte ut någon avgift.

Så här beräknar vi ditt avgiftsutrymme

+ Nettoinkomst
+ Bostadstillägg
- Boendekostnad
- Förbehållsbelopp
- Individuellt belopp om sådant finns
________________________________________
= Avgiftsutrymme

Lämna inkomstuppgifter

För att vi ska kunna beräkna hur mycket din avgift blir behöver du lämna in dina inkomstuppgifter till oss. Det gör du genom vår e-tjänst:

Det är frivilligt att lämna inkomstuppgifter. Om du väljer att inte göra det betalar du istället avgift enligt taxan.

Betala med autogiro

Det finns möjlighet för dig att betala dina avgifter med autogiro.

Betala faktura från Höganäs kommun - olika alternativ (hoganas.se)

Bostadstillägg

Du som har fyllt 65 år, har en pension och bor i Sverige kan ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. För att se om du har rätt till bostadstillägg kan du använda Pensionsmyndighetens beräkningsverktyg. Är du 65 år eller yngre ansöker du istället hos Försäkringskassan.

Bostadstillägg - pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beräkna bostadstillägg - pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bostadstillägg 65 år eller yngre - forsakringskassan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: