Avgifter och kostnader

Alla har rätt till en garanterad levnadsnivå. Det du betalar för den hjälp du behöver får aldrig bli så mycket att du inte har råd med dina personliga utgifter.

Vad kostar omvårdnaden?

Omvårdnadsavgiften beror på ditt avgiftsutrymme, det vill säga inkomster minus ett visst förbehållsbelopp. Kommunen räknar ut din avgift.

Du behöver aldrig betala mer än maxtaxan

För att du ska ha råd att få den hjälp du behöver finns det en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje månad. Hur mycket maxtaxan är förändras varje år.

 • Maxtaxan för 2021 i Höganäs kommun är 2 139 kronor/månad i omvårdnadsavgift. Eventuella matkostnader räknas inte med i maxtaxan.

Ny avgiftsmodell för omvårdnad

En taxa på 600 kronor har ersatt de tidigare fyra nivåerna som fanns inom omvårdnad. För hemsjukvård och rehab är taxan också 600 kronor, istället för att som tidigare ha en kostnad per besök. Taxan började gälla den 1 april 2021 och kommer räknas om årligen enligt konsumentprisindex.

 • Om du har hemsjukvård blir avgiften 600 kronor/månad för det.
 • Om du har omvårdnad blir avgiften 600 kronor/månad för det.
 • Totalt blir det alltså 1200 kronor/månad som mest för dig att betala för omvårdnad och hemsjukvård

Avgifter för trygghetslarm, serviceinsatser och abonnemang för hjälpmedel tillkommer om du har det.

Om du endast har hjälp under första eller andra halvan av månaden behöver du bara betala halva beloppet.

Förbehållsbelopp

När du har betalat skatter, boendekostnad och hjälp från kommunen ska du ha tillräckligt mycket pengar kvar för dina personliga utgifter. Det beloppet kallas förbehållsbelopp och ska täcka kostnader som:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid
 • läkarvård, mediciner och enklare tandvård
 • resor
 • hemförsäkring
 • tv, tidningar och telefon
 • förbrukningsvaror

Från och med den 1 januari 2021 är förbehållsbeloppet 5 373 kronor/person för ensamstående och 4 540 kronor/person för makar och sambo över 65 år. För personer under 65 år är förbehållsbeloppet 5 910 kronor/månad för ensamstående och 4 994 kronor/månad för makar och sammanboende.

Sänkt avgift om din inkomst inte räcker

Reglerna om förbehållsbelopp innebär att avgiften för service och omvårdnad sänks om du inte har tillräckliga inkomster för normala levnadsomkostnader.

Individuell del

Riksdagen har också beslutat att i vissa fall ska ett individuellt belopp läggas till förbehållsbeloppet. Detta händer när du har höga levnadskostnader, som till exempel en god man eller helkost.

Uppgifter om de högre levnadskostnaderna måste du själv lämna in. Om du tror att du har rätt till förhöjt förbehållsbelopp ska du meddela detta på blanketten Inkomstuppgifter för beräkning av avgiftsutrymme (hemvård) , 134.4 kB. eller Inkomstuppgifter för beräkning av avgiftsutrymme (vårdboende) , 130.4 kB..

Lämna inkomstuppgifter

För att vi ska kunna beräkna hur mycket din omvårdnadsavgift blir behöver du lämna in dina inkomstuppgifter till oss. Det gör du genom vår e-tjänst för att lämna inkomstuppgifter:

Om du avstår från att lämna in inkomstuppgifter debiteras avgiften istället enligt gällande taxa.

Betala med autogiro

Det finns möjlighet för dig att betala dina avgifter med autogiro.

Andra avgifter för särskilt boende

Som hyresgäst har du ett eget hyreskontrakt. El (undantag Nyhamnsgården där boende har eget avtal för el), tv-licens och vatten ingår i hyran. Avgift för kost tillkommer.

Utöver hyran och maten betalar du den vanliga omvårdnadsavgiften. Den beror på din inkomst och är aldrig högre än gällande maxtaxa.

Bostadstillägg

Vår rekommendation är att du också söker bostadstillägg.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen