Avgifter och kostnader

Höganäs kommun tar ut en avgift för vård och omsorg. Vad du ska betala räknas ut baserat på din inkomst. Här hittar du kostnader för våra olika insatser. Det finns också en maxtaxa som är den högsta avgiften vi får lov att ta ut, du behöver aldrig betala mer än den.

Har du frågor om dina avgifter kan du kontakta kommunens servicecenter på kommunen@hoganas.se eller genom att ringa 042-33 71 00.

Avgifter för vård och omsorg 2022

Typ av insats

Månadskostnad

Kommentar

Städning

1 rum, 1 gång

1 rum, var tredje vecka


2 rum, 1 gång

2 rum, var tredje vecka

386 kronor

577 kronor536 kronor

804 kronor


Inköp 1 gång i veckan

580 kronor


Tvätt 2 gånger

580 kronor


Omvårdnadsavgift

609 kronor


Hemsjukvård? Träning?Ledsagning

256 kronor per timme

Avgiften gäller inte till och från sjukvård, tandvård, frisör eller fotvård.

Trygghetslarm

279 kronor


Hjälpmedel

66 kronor


Dagverksamhet

Matkostnad 94 kronor per dag

Resekostnad tillkommer motsvarande färdtjänsttaxan.

Korttidsboende och särskilt boende

Max 2 170 kronor

Matkostnader tillkommer, max 3 198 kronor per månad.

Maxtaxa

I maxtaxan ingår serviceavgift, omvårdnadsavgift, trygghetslarm, hemsjukvård, träning, hjälpmedelsabonnemang, resor till och från dagverksamhet och korttidsvård (inte mat). Hur mycket maxtaxan är förändras varje år.

  • Maxtaxan för 2022 i Höganäs kommun är 2 170 kronor/månad. Eventuella matkostnader räknas inte med i maxtaxan.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet kallas det belopp som ska täcka dina vanliga levnadskostnader, som till exempel livsmedel, kläder och försäkringar. Beloppet är vad du minst ska ha kvar innan kommunen tar ut avgifter för vård och omsorg.

Förbehållsbeloppet gäller per person och månad:

  • 5 953 kronor – äldre än 65 år, ensamstående
  • 4 857 kronor – äldre än 65 år, sammanboende
  • 6 218 kronor – yngre än 65 år, ensamstående
  • 5 178 kronor – yngre än 65 år, sammanboende

Så här beräknar vi din avgift

För att beräkna hur mycket du ska betala räknar vi först ut ditt avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet är det som blir kvar efter att boendekostnader och förbehållsbelopp har dragits av från din nettoinkomst. Din avgift kan aldrig bli högre än ditt avgiftsutrymme. Skulle ditt avgiftsutrymme bli ett minusbelopp tar kommunen inte ut någon avgift.

Så här beräknar vi ditt avgiftsutrymme

+ Nettoinkomst
+ Bostadstillägg
- Boendekostnad
- Förbehållsbelopp
- Individuellt belopp om sådant finns
________________________________________
= Avgiftsutrymme

Lämna inkomstuppgifter

För att vi ska kunna beräkna hur mycket din avgift blir behöver du lämna in dina inkomstuppgifter till oss. Det gör du genom vår e-tjänst:

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen