Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Avgifter och kostnader

Alla har rätt till en garanterad levnadsnivå. Det du betalar för den hjälp du behöver får aldrig bli så mycket att du inte har råd med dina personliga utgifter.

För att du ska ha råd att få den hjälp du behöver finns det en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje månad. Hur mycket maxtaxan är förändras varje år.

  • En taxa på 600 kronor ersätter de tidigare fyra nivåerna som fanns inom omvårdnad. För hemsjukvård och rehab blir taxan också 600 kronor, istället för att som tidigare ha en kostnad per besök. Taxan började gälla den 1 april 2021 och kommer räknas om årligen enligt konsumentprisindex.

  • Om du har hemsjukvård blir avgiften 600 kronor/månad för det.
  • Om du har omvårdnad blir avgiften 600 kronor/månad för det.
  • Totalt blir det alltså 1200 kronor/månad som mest för dig att betala för omvårdnad och hemsjukvård

Precis som tidigare tillkommer avgift för trygghetslarm, serviceinsatser och abonnemang för hjälpmedel om du har det.

Om du endast har hjälp under första eller andra halvan av månaden behöver du bara betala halva beloppet.

  • Maxtaxan för 2021 i Höganäs kommun är 2 139 kronor/månad i omvårdnadsavgift. Eventuella matkostnader räknas inte med i maxtaxan.

Lämna inkomstuppgifter

För att vi ska kunna beräkna hur mycket din omvårdnadsavgift blir behöver du lämna in dina inkomstuppgifter till oss. Det gör du genom vår e-tjänst för att lämna inkomstuppgifter:

Om du avstår från att lämna in inkomstuppgifter debiteras avgiften istället enligt gällande taxa.

Betala med autogiro

Det finns möjlighet för dig att betala dina avgifter med autogiro.

Andra avgifter för särskilt boende

Som hyresgäst har du ett eget hyreskontrakt. El (undantag Nyhamnsgården där boende har eget avtal för el), tv-licens och vatten ingår i hyran. Avgift för kost tillkommer.

Utöver hyran och maten betalar du den vanliga omvårdnadsavgiften. Den beror på din inkomst och är aldrig högre än gällande maxtaxa.

Bostadstillägg

Vår rekommendation är att du också söker bostadstillägg.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: