Oro för barn och unga

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Vad kan du göra och vart ska du vända dig om du misstänker att ett barn far illa eller inte har det bra hemma?

När du är orolig för någon annans barn

För att vi ska kunna ge stöd och hjälp till barn och ungdomar behöver vi din hjälp med att uppmärksamma barn som far illa. Om du har en oro för ett barn eller en ungdom under 20 år är det därför viktigt att du gör en orosanmälan till oss.

Du kan också ringa till mottagningssekreterarna för att få råd om du är osäker kring anmälan.

Orosanmälan skriftligt eller muntligt

Du kan göra din orosanmälan muntligt via telefon eller skriftligt via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du vill vara anonym behöver du lämna orosanmälan muntligt. Då ska du inte uppge ditt namn.

Det finns inga formella krav på hur en orosanmälan ska se ut eller vad den ska innehålla. Det som är viktigast för oss att få reda på är:

  • Vilket barn det gäller. Om du vet barnets personnummer eller har kontaktuppgifter till föräldrarna är det bra om du förmedlar detta till oss.
  • Att du beskriver din oro så konkret du kan.

Anmälningsskyldighet för dig som arbetar med barn och unga

Du som arbetar med barn är skyldig att genast rapportera om du misstänker att barn eller unga kan fara illa. Detta regleras i socialtjänstlagen och gäller all personal vars verksamhet berör barn och unga, men också polis och sjukvårdspersonal.

För skol-, förskole-, fritids- och sjukvårdspersonal gäller detta oavsett om du arbetar i privat eller offentlig regi. Denna typ av anmälan kan inte vara anonym och anmälningsskyldigheten är personlig. Du anmäler till socialtjänsten

Mottagningssekreterarna

Om det är akut fara för liv, ring Polisen på telefonnummer 112

042-33 73 30

Telefontid 09:00-12:00

Vid brådskande ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag kontaktar du kommunens servicecenter på 042-33 71 00 som hänvisar dig till tjänstgörande socialsekreterare.

Telefonnummer utanför kontorstid

Vid akuta ärenden utanför kontorstid nås Socialjouren i Helsingborg på telefonnummer 042-10 68 69. De ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger.

Skriftlig anmälan skickas till:

Barn, unga och familj
Socialförvaltningen
Centralgatan 20
263 82 Höganäs

Fax: 042-33 76 72

Besöksadress Storgatan 42 A

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen