Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa ditt hem. Bidraget är till för att du som har funktionsnedsättning ska kunna leva så självständigt som möjligt i ditt eget boende.

Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad oavsett om du hyr den, bor i bostadsrätt eller i eget hus. Bostaden måste vara din permanentbostad, du kan inte få bidrag för att anpassa ett fritidshus.

Du kan få bidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner, det vill säga sådant som inte tas med vid flytt. Det ska alltid finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och de åtgärder som bidrag söks för.

Exempel på anpassningar kan vara:

  • Ta bort trösklar.
  • Montera stödhandtag eller räcken.
  • Ställa iordning duschplats istället för badkar.
  • Anpassa nivåskillnader med hiss eller ramp.
  • Installera dörröppnare.
  • Förstärka fast belysning i kök och badrum.

Du kan inte få bidrag om problemet går att lösa med hjälpmedel, till exempel en badbräda till badkaret. Bidrag beviljas inte heller om det du söker för är normalt bostadsunderhåll eller behöver utföras på grund av byggnadstekniska brister. Normalt bostadsunderhåll kan till exempel vara att byta packning i en kran eller byta ut trätrall på balkongen.

Om du ska flytta är det viktigt att du gör ett genomtänkt val av ny bostad. Är den nya bostaden uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning får du inte bidrag för vissa åtgärder. Det kan handla om brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader.

Om du redan har utfört anpassningen kan du söka om bidrag i efterhand. Du behöver då bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen var nödvändig då den gjordes. Du behöver även med faktura eller kvitto visa vilka kostnader du har haft för anpassningen. I vissa fall kan du också behöva visa hur bostaden såg ut innan anpassningen utfördes. Om handläggaren inte kan utreda om anpassningen var nödvändig kan det innebära att bidrag inte kan beviljas.

Bostadsanpassningsbidrag betalas först ut, enligt fattat beslut, när de åtgärder som bidraget avser har utförts och de faktiska kostnaderna har redovisats. Sökande skall redovisa genom att delge handläggaren kopia på faktura och inbetalt belopp.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: