Bygga nytt, ändra eller riva

Här hittar du information om vad som gäller om du vill bygga nytt, göra ändringar eller riva någonting.

Du kan till exempel ta reda på när och hur du behöver söka bygglov, ladda ner ritningar eller se kulturmiljöwebben.

Frågor och rådgivning

Om du behöver rådgivning eller har frågor om bygglov är du välkommen att höra av dig till oss via kommunens servicecenter på 042- 33 71 00. Bygglovshandläggarna och byggnadsinspektörerna har telefontid måndag - fredag klockan 10.00-11.30

Vad vill du bygga?

Ta reda på om du behöver söka ett bygglov eller göra en anmälan innan du bygger.

Ordlista

Vanliga uttryck inom bygglov och vad de innebär.

E-tjänster för bygglov

På denna sida hittar du alla e-tjänster för bygglov.

Ritningar och handlingar

Instruktioner för ritningar och handlingar som du ska skicka med din bygglovsansökan.

Bygglovsprocessen

Beskrivning av bygglovsprocessen från ansökan till att byggnaden får börja användas.

Ansök om bygglov

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Läs mer och skicka in din ansökan här.

Förhandsbesked

Utanför detaljplanerat område kan du ansöka om förhandsbesked innan din gör din bygglovsansökan.

Avgifter inom bygglov

Bygglovstaxa: kostnader för bygglov, anmälan, nybyggnadskarta med mera.

Olovlig byggnation

Om en åtgärd utförts utan bygglov kallas det för olovligt byggande. Läs mer här.

Kulturmiljöwebben

Hjälp för att hantera kulturmiljövärden i plan- och bygglovsprocesser.

Solenergi

Läs mer om solenergi och se kommunens solkarta för bästa läget för dina paneler.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: