Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Bygga nytt, ändra eller riva

Här finns information som du behöver söka lov eller göra en anmälan, hur bygglovsprocessen går till och vad det kostar.

Just nu är det många som vill bygga i Höganäs!

Under hösten 2020 och våren 2021 har bygglovsenheten fått in fler ansökningar än någonsin tidigare. Det höga trycket gör att vi har längre svarstider för återkoppling och frågor om bygglov. Vi arbetar med att ge dig respons så fort som möjligt.

Bygglov - så fungerar det

Gå till vår bygglovsguide för att få reda på vad som behövs vid ansökan om bygglov

E-tjänster

Klicka här för att gå till våra e-tjänster för att ansöka om bygglov

Detaljplan & tomtkarta

Klicka här för att gå till din detaljplan och tomtkarta

Frågor och svar om bygglov

Här hittar du vanligt förekommande frågor och svar om bygg

Ritningsarkiv

Klicka här för att se gamla ritningar på din fastighet

Karthållning

På denna sida hittar du mer om mätning och karthållning samt fastighetsrättsliga frågor

Kulturmiljöwebben

Nätbaserad hjälp för att underlätta att hantera kulturmiljövärden i plan- och bygglovsprocesser

Solenergi

Läs mer om ett miljövänlig solenergi och se solkarta för bästa läge

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: