Jämför service inom kommunen

Vi tycker det är viktigt att du som invånare kan jämföra kommunal service utifrån olika kriterier. Därför har vi skapat en tjänst i vårt verksamhetssystem Stratsys som hjälper dig med just detta!

Så funkar det

I Stratsys kan du till exempel läsa vilka förskolor, grundskolor, särskilda boende och annan kommunal service som finns i Höganäs. Du kan även se var de ligger på en karta och jämföra våra olika verksamheter med varandra.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: