Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Höganäs kommun deltar i SKR:s projekt KKiK - kommunens kvalitet i korthet. Det innebär att vi utmanar oss själva genom att varje år ta fram nyckeltal och jämföra våra resultat med andra kommuner för att hela tiden kunna utveckla och bli bättre på det vi gör!

I filmklippet kan du se hur det gick för Höganäs kommun i KKiK 2022. Det har kommit en liten sammanfattande rapport gällande Höganäs för 2023 den hittar du här: Länk till SKR:s rapport om Höganäs för 2023.

Längre ner på sidan hittar du länkar till all den senaste statistiken.

Så funkar KKiK

Kommunens kvalitet i korthet är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och omfattar runt 200 kommuner i landet. Det är Sveriges kommuner och Regioner (SKR) som står bakom undersökningen. Kommunernas resultat delas in och jämförs i tre mätområden:

  1. Barn och unga
  2. Stöd och omsorg
  3. Samhälle och miljö

Läs mer om KKiK på skr.se

Vad kan jag hitta i KKiK?

KKiK ger dig en lägesbild av hur det ser ut i kommunen inom de tre mätområdena. Detta är bra för dig som kanske är nyfiken på hur många inskrivna barn per årsarbetare det finns i förskolan? Eller hur kvalitetsaspekterna ser ut på LSS grupp- och serviceboende? Hur gott är egentligen bemötandet när du kontaktar kommunen och hur bra är kommunens företagsklimat? KKiK kan hjälpa dig att få svar på dessa men också andra spännande frågor!

Här hittar du våra resultat

Resultaten från KKiK redovisas i databasen Kolada - en öppen och kostnadsfri databas för jämförelser och analys av landets kommuner.

Länk till Höganäs resultat i KKiK - kolada.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: