Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Är du nyfiken på hur många inskrivna barn per årsarbetare det finns i förskolan eller hur kvalitetsaspekterna ser ut på LSS grupp- och serviceboende? Hur gott är egentligen bemötandet när du kontaktar kommunen och hur bra är kommunens företagsklimat? KKiK kan hjälpa dig att få svar på dessa men också andra spännande frågor!

KKiK (kommunens kvalitet i korthet) är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och nu deltar lite fler än 260 kommuner. Kommunerna utmanar sig själva genom att årligen ta fram och jämföra sina resultat, dels för att utveckla styrningen i kommunen men också för att öka kvaliteten på verksamheternas tjänster. Sveriges kommuner och Regioner (SKR) genomför undersökningen och måtten är indelade i tre mätområden: Barn och unga, Stöd och omsorg och Samhälle och miljö. Flera av måtten för 2021 redovisas av kommunerna under 2022 och visas så snart kommunen lämnat in uppgifterna till Kolada, SCB med flera.

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Kommuner har en central roll i genomförandet av de globala målen.. Här redovisar vi alla de delmål där kommunen har ett resultat som även om Höganäs kommun inte direkt kan påverka vissa av dem.

Här kan du se resultat för mål 1-9

Här kan du se resultat för mål 10-17

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen