Rösta på valdagen

Lokalerna är öppna på valdagen den 9 juni 2024 mellan klockan 08.00–21.00. Det står på ditt röstkort i vilken vallokal du röstar på valdagen.

Valdistrikt

Vallokal

Nyhamn V

Nyhamnsskolan (matsalen)

Nyhamn Ö - Brunnby

Nyhamnsskolan (gymnastiksalen)

Jonstorp V - Ingelsträde

Jonstorpsskolan (gymnastiksalen)

Jonstorp Ö

Jonstorpsskolan (matsalen)

Höganäs NV

Räddningstjänstens idrottshall

Höganäs NÖ - Väsby

Eric Ruuth kulturhus

Höganäs C

Brukshallen

Höganäs S

Kullagymnasiet

Höganäs SÖ

Tivolihuset (ingång huvudentrén)

Höganäs Ö

Äventyrets förskola

Lerberget N

Lerbergsskolan (matsalen)

Lerberget S

Lerbergsskolan (biblioteksentrén)

Viken N

Vikenskolan (gamla gymnastiksalen)

Viken Ö

Vikenskolan (nya gymnastiksalen)

Viken S

Vikens hemgård

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: