Så här är valet organiserat

Valmyndigheten i Sverige ansvarar centralt för genomförandet av val. Det finns också lokala och regionala valmyndigheter i kommuner och regioner.

Valnämnden - lokal valmyndighet

Valnämnden i Höganäs kommun är lokal valmyndighet och utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels i veckan efter valdagen. Höganäs kommun svarar också kostnaderna för röstmottagare och vallokaler.

Länsstyrelsen - regional valmyndighet

Länsstyrelsen i Skåne län är regional valmyndighet. Den regionala valmyndigheten beslutar om valdistriktsindelningar och ansvarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar.

Valmyndigheten - central valmyndighet

Valmyndigheten är den central förvaltningsmyndighet för val i Sverige. Valmyndigheten tar fram röstlängder och röstkort, fördelar mandaten (platserna) i riksdagen mellan partierna samt utser ledamöter och ersättare vid riksdagsval.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: