Att rösta - så fungerar det

Att rösta i EU-valet är avgörande för att påverka riktningen och besluten som formar Europas framtid. Genom att rösta i EU-valet 2024 utövar du din demokratiska rättighet. Din röst är en kraftfull handling som ger dig möjlighet att påverka din framtid och främja dina värderingar.

Europaparlamentets ledamöter företräder EU-medborgarnas intressen på europeisk nivå. Tillsammans med företrädare för EU-ländernas regeringar utformar och beslutar ledamöterna om nya lagar som påverkar alla aspekter av livet i hela EU, från stöd till ekonomin och kampen mot fattigdom till klimatförändringar och säkerhet.

Vanliga frågor och svar

Du kan rösta med bud om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder inte kan ta dig till din vallokal eller lokal för förtidsröstning. Ett bud kan vara någon i din familj, en vän eller någon som du litar på. Om du inte känner någon som kan vara ditt bud kan du få hjälp av Höganäs kommun. Kontakta Höganäs kommun om du behöver mer information eller material för att rösta med bud.

Läs mer om hur det fungerar att rösta med bud här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Denna service är för de personer som inte själva kan ta sig till en vallokal på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning.

E-tjänsten för att boka en ambulerande röstmottagare öppnar den 21 maj.

Tänk på att vara extra källkritisk under valtider

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: