Mottagningsenheten

I Höganäs kommun välkomnas alla nyanlända barn, grundskole- och gymnasieelever som söker plats på kommunal förskola, grundskola och gymnasium till Mottagningsenheten för nyanlända. Kontakta oss för tidsbokning på mottagningsenheten@hoganas.se

Nyanlända barn och elever som påbörjat förskola eller grundskola i en annan kommun

Nyanlända barn och elever som påbörjat sin skolgång i annan kommun hänvisas till Mottagningsenheten. För att boka möte kontakta mottagningsenheten. Där får du hjälp med att ansöka om förskola, grundskola eller gymnasium.

Mottagningsenhetens lärare tar kontakt med tidigare skola och ser till att pedagogisk dokumentation kommer till mottagande skola i Höganäs kommun.

Mottagande skola kontaktar vårdnadshavare och bestämmer tid för skolstart.

Vi lär känna eleven för att skapa en bra skolstart

Vid mötet på Mottagningsenheten ska både barn eller ungdom med vårdnadshavare delta. Vi kartlägger tidigare skolbakgrund, erfarenheter och elevens språk. Du och ditt barn får information om det svenska skolsystemet, träffar även skolsköterskan på Mottagningsenheten för ett samtal om barnets hälsa. I detta samtal deltar även vårdnadshavaren.

Vid behov medverkar tolk i möten och kartläggningar. Beroende på vilken ålder det nyanlända barnet eller ungdomen har görs mottagandet på olika sätt.

Barn 0–5 år

Information för dig med barn i förskolan.

Elever 6 år

Information för dig med barn i förskoleklass.

Elever 7–15 år

Information för dig med barn i grundskolan.

Gymnasieelever

Information för dig som är elev i gymnasiet.

Kontakta oss

Besöksadress:
Kullagymnasiet (huvudentré), Långarödsvägen 30

kontakt: mottagningsenheten@hoganas.se

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: