Elev 6 år

Du som är vårdnadshavare för ett nyanlänt barn som är 6 år och söker plats i kommunal skola ska boka ett möte med mottagningsenheten. Hos mottagningsenheten får du hjälp att söka skolplats för ditt barn.

På Mottagningsenheten görs en inskrivning av eleven, vårdnadshavare får övergripande information om det svenska skolsystemet och tillsammans träffar de en skolsköterska för ett hälsosamtal.

Mottagande skola kontaktar vårdnadshavare och bestämmer datum för skolstart.

Kontakta mottagningsenheten för tidsbokning på mottagningsenheten@hoganas.se

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: