Gymnasieelever

Du som vårdnadshavare för, eller själv är, en nyanländ ungdom i ålder att söka plats i gymnasieskolan ska boka ett möte med mottagningsenheten. Hos mottagningsenheten får du hjälp att söka plats på gymnasiet.

På Kullagymnasiet görs till att börja med en kartläggnng av elevens kunskapsnivå. Eleven får beroende på ålder information tillsammans med sin vårdnadshavare eller enskilt om skolan och planerad skolgång. Eleven träffar även skolsköterska för ett hälsosamtal.

Kontakta mottagningsenheten för tidsbokning på mottagningsenheten@hoganas.se

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: