Gymnasieelever

Information för dig med elev i gymnasieskolan.

På Kullagymnasiet görs en kartläggnng av eleven. Elev får beroende på ålder information tillsammans med sin vårdnadshavare eller enskilt om skolan och planerad skolgång. Eleven träffar även skolsköterska för ett hälsosamtal.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: