Trafikstrategi för Höganäs kommun

Höganäs kommun växer

Höganäs kommun har tagit fram en trafikstrategi vars syfte är att peka ut inriktningen för det framtida trafiksystemet. Trafikstrategin stödjer kommunens ambition om att växa och förtätas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: