Hemtjänst

Det finns olika typer av hemtjänstinsatser: Serviceinsatser, nattinsatser och hemvårdsinsatser. Nattinsatser och hemvårdsinsatser utförs just nu av det kommunala bolaget Höganäs Omsorg AB. För serviceinsatser kan du däremot välja vilken utförare du vill ha. Flera av de insatser du kan få av kommunen är behovsprövade. Det betyder att du behöver skicka in en ansökan om att få dem.

Vi är alla olika och har individuella behov och önskningar. För att få det stöd som just du behöver och önskar är det viktigt att det finns valmöjligheter. Det är du som kund som bestämmer vem som ska utföra de tjänster som du fått beviljade av kommunen.

Om du avstår från att välja tilldelas du automatiskt kommunens hemtjänst som utförs av Höganäs Omsorg AB.

Ansök om hemtjänst till dig själv

Det finns olika typer av hemtjänstinsatser: Serviceinsatser, nattinsatser och hemvårdsinsatser. Nattinsatser och hemvårdsinsatser utförs just nu av det kommunala bolaget Höganäs Omsorg AB.

Hjälp någon annan att ansöka om hemtjänst

Om du är närstående, god man eller förvaltare åt någon som vill ansöka om hemtjänst måste du godkännas som ombud och registreras av en biståndshandläggare. Ansök om det via e-tjänsten nedan.

När du har valt utförare

När du har gjort ditt val kommer utföraren kontakta dig för att påbörja insatser. För att vården ska bli så trygg och säker som möjligt behöver nödvändig information överlämnas mellan kommun och privat utförare, vilket förutsätter ditt godkännande.

Om du inte är nöjd med den utförare du har valt kan du välja en annan utan att du behöver betala några extra kostnader. Utförare kan bytas när som helst utan att ange anledning. Den nya utföraren påbörjar sitt arbete inom två veckor. Du gör bytet genom Medborgartjänsten nedan.

Godkända utförare av hemvårdsinsatser (klockan 07.00-23.00)

Hemtjänsten är indelad i fyra geografiska områden: Centrum, Väster, Söder och Norr där varje område har sin egen hemtjänstgrupp. Vi har lång erfarenhet av att utföra olika former av insatser inom hemtjänsten.

Personalen har god kompetens och erbjuds kontinuerlig vidareutbildning. Verksamheten präglas av en helhetssyn och har ett rehabiliterande arbetssätt, med utgångspunkt i kundens behov och önskemål.

Vår målsättning är att upprätthålla hög kvalitet så att kunden kan känna sig trygg och nöjd. Våra ledord är god vård, gott bemötande och trygghet.

Kvaliteten på utförda insatser följs upp och säkerställs

Vi följer kontinuerligt upp vår verksamhet. Kvaliteten på utförda insatser bedöms och godkänns i första hand av dig som kund. En genomförandeplan upprättas tillsammans med dig och är sedan grunden för vår uppföljning av att du får den hjälp och stöd i enlighet med ditt biståndsbeslut.

Tjänster vi erbjuder:

 • Omsorgsinsatser
 • Delegerad hemsjukvård
 • Städning
 • Tvätt
 • Inköp

Övriga upplysningar:

Oavsett vilken utförare som valts ansvarar kommunens hemtjänst för trygghetslarm och nattinsatser. Vi ser fram emot att hjälpa dig i din vardag!

Kontaktuppgifter

Socialförvaltningen
Stadshuset, Centralgatan 20
263 82 Höganäs

042-33 71 00

Godkända utförare av serviceinsatser (städning, tvätt och inköp)

Ett familjeföretag som är aktivt sedan fem år tillbaka. Vi har en lång erfarenhet av städning och håller en hög kvalité. Bra kommunikation mellan kunderna och de anställda. Många anställda kan prata fler språk än svenska.

Kvaliteten på utförda insatser följs upp och säkerställs

Vi gör en kvalitetsuppföljning var sjätte månad tillsammans med kunden. Där sitter vi och pratar om vår service samt vår insats hos dem. Men även om vad de själva tycker, om de har några synpunkter och/eller klagomål.

Tjänster vi erbjuder:

 • Städning
 • Tvätt
 • Inköp

Tilläggstjänster:

 • Trädgårdsarbete
 • Reparationer
 • Målning
 • Promenad
 • Fönsterputsning
 • Andra tjänster kan finnas

Kontaktuppgifter

AMI Hushållstjänster AB
Frontgatan 1 C
254 56 Helsingborg

073-753 73 02
amiservis@hotmail.se

För frågor, synpunkter och klagomål, kontakta:

Marija Katinic, ägare
073-753 73 02
amiservis@hotmail.se

Femtiofemplus AB är ett företag med verksamhet inom hushållsnära tjänster med arbete både inom- och
utomhus RUT/ROT.

Kvaliteten på utförda insatser följs upp och säkerställs

Genom enkätundersökningar via hemsida och telefon. Utföraren ska rapportera avvikelser och ev.
problem omgående.

Tjänster vi erbjuder:

 • Städning
 • Tvätt
 • Inköp

Tilläggstjänster:

 • Flyttstädning
 • Storstädning
 • Fönsterputsning
 • Trädgårdsservice
 • Ledsagning
 • Målning
 • Tapetsering
 • Snickeri
 • Fler tjänster finns

Kontaktuppgifter

Femtiofemplus AB
Sandåsvägen 18
263 62 Viken

073-054 55 95
kajsa@femtiofem.se
www.femtiofem.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor, synpunkter och klagomål, kontakta:

Kajsa Jönsson, regionansvarig
073-054 55 95
kajsa@femtiofem.se

Hemtjänsten är indelad i fyra geografiska områden: Centrum, Väster, Söder och Norr där varje område har sin egen hemtjänstgrupp. Vi har lång erfarenhet av att utföra olika former av insatser inom hemtjänsten.

Personalen har god kompetens och erbjuds kontinuerlig vidareutbildning. Verksamheten präglas av en helhetssyn och har ett rehabiliterande arbetssätt, med utgångspunkt i kundens behov och önskemål.

Vår målsättning är att upprätthålla hög kvalitet så att kunden kan känna sig trygg och nöjd. Våra ledord är god vård, gott bemötande och trygghet.

Kvaliteten på utförda insatser följs upp och säkerställs

Vi följer kontinuerligt upp vår verksamhet. Kvaliteten på utförda insatser bedöms och godkänns i första hand av dig som kund. En genomförandeplan upprättas tillsammans med dig och är sedan grunden för vår uppföljning av att du får den hjälp och stöd i enlighet med ditt biståndsbeslut.

Insatser vi erbjuder:

 • Omsorgsinsatser
 • Delegerad hemsjukvård
 • Städning
 • Tvätt
 • Inköp

Övriga upplysningar:

Oavsett vilken utförare som valts ansvarar kommunens hemtjänst för trygghetslarm och hemtjänstinsatser. Vi ser fram emot att hjälpa dig i din vardag!

Kontaktuppgifter

Socialförvaltningen
Stadshuset, Centralgatan 20
263 82 Höganäs

042-33 71 00

För frågor, synpunkter och klagomål, kontakta:

Camilla Lindgren, affärsområdeschef Äldreomsorg
042-33 71 39
camilla.lindgren@hoganas.se

Ann Svensson, enhetschef Centrum
042-33 77 08
Ann.Svensson@hoganas.se

Eva Jönsson, enhetschef Väster
042-33 74 25
eva.r.jonsson@hoganas.se

My Silfverström, enhetschef Söder
042-33 78 39
My.Silfverstrom@hoganas.se

Charlotte Ramberg, enhetschef Norr
042-33 76 50
Charlotte.Ramberg@hoganas.se

Vi är ett familjeägt serviceföretag med lång branscherfarenhet. Vår noggrannhet tillsammans med vårt trevliga kundbemötande har gjort att vi är mycket uppskattade både kommunalt och privat. Vi strävar alltid efter en öppen och igenkännande kundkontakt med god tid för att se hela dig och dina önskemål. Finns det tid över stannar vi gärna kvar hos dig på en kopp fika som vi gärna tar med oss till dig!

Kvaliteten på utförda insatser följs upp och säkerställs

Vi arbetar dagligen med ett salugent förhållningssätt med dig som individ i centrum. Alla våra insatser levereras med god kvalite med medmedbestämmande rätt, samma ankomstdagar samt ankomsttider, och följs alltid upp av ansvarig insats ledare. Dina insatser kan alltid ändras vid behov, vilket vi tillmötesgår.

Tjänster vi erbjuder:

 • Städning
 • Tvätt
 • Inköp

Tilläggstjänster:

Vi erbjuder dig som brukare all service inom Rut-delen som:

 • storstäd
 • fönsterputs
 • strykning
 • mangling
 • trädgårdsservice
 • grovstädning
 • flyttstädning
 • sanering

Vi erbjuder även hjälp med lättre omsorgsinsatser som:

 • renbäddning
 • hygien
 • hjälp vid påklädnad
 • förflyttning
 • rengöring av tekniska hjälpmedel
 • måltidsstöd
 • ledsagning
 • avlösarservice

Övriga upplysningar

Vi erbjuder dig som kund tvätt, städ och inköp inom valfrihetssystemet. Du väljer själv vad du vill få utfört i ditt hushåll av städ och hur du önskar få dina insatser utförda. Vi arbetar alltid efter dina önskemål med dig som individ i centrum med bästa kvalitet. Vi är mycket noggranna att du ska känna dig trygg med oss och därför kommer du ha en och samma utförare i ditt hushåll av alla insatser med samma ankomstdagar samt ankomsttider.

Kontaktuppgifter

Savannha städ entreprenad och kringservice AB
S:t Clemensgatan 1
252 34 Helsingborg

073-366 44 64
www.savannhaentreprenad.co Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.m

För frågor, synpunkter och klagomål, kontakta:

Brukare samt anhöriga är varmt välkomna att kontakta verksamhetschef Loella Brandemyr måndag till fredag mellan klockan 08.00-16.00. Telefonnummer 073-366 44 64, www.savannhaentreprenad.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan alltid byta utförare

Du har rätt att byta utförare när du vill, utan extra kostnad. Det är också möjligt att ha olika utförare, en som utför beviljade serviceinsatser och en som utför hemvårdsinsatser.

 • I nuläget finns endast Höganäs kommuns bolag Höganäs Omsorg AB som utförare för hemvårdsinsatser.
 • Nattinsatser (mellan klockan 23.00 och 07.00) som består av trygghetslarm inklusive larmutryckning utförs alltid av kommunens hemtjänst.

Hemförsäkringen kan komma att påverkas när bostadsnyckeln lämnas ut till personal. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Om du har valt en privat utförare kan de i vissa fall erbjuda extra tjänster utöver det som beviljats, till exempel promenader, rasta hunden eller trädgårdsskötsel. För mer information kontaktar du respektive företag. Extra tjänster betalas direkt till företaget. Kommunen ansvarar inte för dessa tjänster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: