Information till utförare

Ditt företag kan bli leverantör av olika insatser i Höganäs kommun, till exempel hemvårds- och serviceinsatser. Du kan också ansöka om subvention för trygghetsboende hos socialnämnden.

Lagstiftning och kommunens rutiner

Här finns information kring de lagar och föreskrifter som styr kundval inom kommunal verksamhet samt tillsynsmyndigheter, kommunens rutiner och riktlinjer samt viktiga länkar inom verksamhetsområdet.

Subvention för trygghetsboende

Ett trygghetsboende består av bostadslägenheter som upplåts som hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas som trygghetsboende är att boendet uppfyller de kriterier som finns i kommunens riktlinjer.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: