Förebyggande Teamet

Förebyggande teamet arbetar förebyggande och uppsökande med ungdomar mellan 10-20 år.

Vi rör oss i miljöer där ungdomar vistas både dag och kvällstid och vi finns till för att förebygga och minimera riskbeteende hos ungdomar. Kontakten bygger på förtroende och frivillighet. Förebyggande teamet har ingen myndighetsutövning men har en anmälningsplikt enligt lag till socialtjänsten om vi misstänker att någon ungdom far illa.

Förebyggande teamet erbjuder tidiga insatser genom gruppverksamheter vid behov och råd och servicesamtal för ungdomar och deras föräldrar. Stödet är kostnadsfritt, utan registrering hos socialtjänsten och omfattas av tystnadsplikt.

Har du frågor?

Kontakta Förebyggande Teamet via servicecenter:

Telefonnummer: 042-33 71 00

Telefontid: måndag - fredag klockan 08.00-16.00

Här kan du besöka Förebyggande Teamet:

Fyren Öppenvård, Storgatan 33B, 263 37 Höganäs

Chatta med oss:

På Ungdomschatten kan du ställa frågor om det du funderar över. Vi lyssnar på dig och om du önskar det så ger vi tips och råd om vem du kan vända dig till. Du är anonym och kan lämna chatten när du vill.

Klicka här för att får mer information och komma till chatten. Öppnas i nytt fönster.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: