rePULSE

rePULSE är en kurs som vänder sig till barn, ungdomar och vuxna i Höganäs kommun som vill öva på att styra sina impulser. Kursen är ett redskap som ska hjälpa dig att förebygga onödiga missförstånd.

Hur kan rePULSE hjälpa dig?

Genom att lära känna dig själv bättre kan du ta kontroll över ditt beteende och undvika jobbiga känslor, tankar, konflikter eller missförstånd. Du som går en rePULSE-kurs tränar på att få tankar, känslor och beteende att samverka för att kunna gå från ett impulsivt beteende till ett kontrollerat och klokt agerande. När du kan kontrollera dina impulser hamnar du inte lika lätt i konflikter. När du istället framför dina åsikter på ett bra sätt blir du både mer respekterad av dig själv och av människor som du möter.

Hur går kursen till?

En rePULSE-kurs består av tio träffar och varje träff är ungefär en timme lång. Vi arbetar tillsammans som en forskare och forskningsassistent och undersöker vad som orsakar eller väcker olika känslor och hur vi fungerar i svåra situationer. Vi går också igenom hur man slappnar av och ger sig tid att fatta kloka beslut, hur andra påverkas av ens beteende och hur man kan uttrycka sina åsikter på ett bra sätt.

Intresseanmälan till rePULSE

rePULSE-kursen vänder sig till dig som är barn, ungdom och vuxen i Höganäs kommun. Kursen är kostnadsfri. För dig över 13 år ges den utan registrering men för dig under 13 år behövs en utredning och ett biståndsbeslut för att gå rePULSE.

Vill du veta mer om rePULSE genom att komma på en informationsträff, anmäl ditt intresse via våra e-tjänster. En förutsättning för att gå rePULSE är att man är motiverad och själv vill göra en beteendeförändring. En bedömning görs alltid innan kursstart om insatsen är lämplig för just dig.

rePULSE föräldrastöd

Vi erbjuder nu även rePULSE föräldrastöd. Det är ett helt nytt material som är särskilt anpassat till föräldrar i grupp. Syftet med kursen är att du som förälder ska få en större självkännedom för att inte bara förstå ditt eget agerande utan även ditt barns.

Föräldragruppen kommer att träffas elva gånger. Första gången är ett informationsmöte och de övriga tio träffarna kommer bestå av grupparbete och diskussioner.

Förhoppningen är att kursen ska leda till bättre självkontroll så att du kan välja ditt beteende. Genom att ta del av andra föräldrars erfarenheter ska föräldragruppen kunna stötta och hjälpa varandra. Intresseanmälan görs via vår e-tjänst nedan.


rePULSE styr dina impulser

Har du frågor?

Kontaktperson: Johanna Sandgren johanna.sandgren@hoganas.se

Servicecenter: 042 - 33 71 00

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: