Program

Ett program innehåller övergripande prioriteringar inom en viss enskild verksamhet, exempelvis äldreomsorg eller inom ett område som berör flera verksamheter.

Kommunens program talar om vad som ska uppnås och vilka metoder som verksamheten vill använda.

Klicka på önskat program nedanför.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: