Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Program

Ett program innehåller övergripande prioriteringar inom en viss enskild verksamhet, exempelvis äldreomsorg eller inom ett område som berör flera verksamheter.

Kommunens program talar om vad som ska uppnås och vilka metoder som verksamheten vill använda.

Klicka på önskat program nedanför.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: