Policydokument

Policyn anger Höganäs kommuns förhållningssätt till något. Den kan klargöra synen på till exempel sponsring, internationella kontakter eller personalförmåner.

Policyn ger inte några fasta regler, bara principer som vägledning för bedömningar från fall till fall.

Nedan hittar du våra policydokument.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: