Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Strategi

Den måste peka ut de verksamhetsområden som är av avgörande betydelse för att nå till målet.

Strategin bidrar till att bygga upp den profil som Höganäs kommun vill ha.

Nedan hittar du information om kommunens strategier.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: