Strategi

Den måste peka ut de verksamhetsområden som är av avgörande betydelse för att nå till målet.

Strategin bidrar till att bygga upp den profil som Höganäs kommun vill ha.

Nedan hittar du information om kommunens strategier.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: