Detaljplan för BRORSBACKE VÄSTRA 26

Bostäder intill Sjöcrona parken

Detaljplanen är ute på samråd från 10 maj till 7 juni 2024

Har du frågor om detaljplanen? Välkommen på öppet hus torsdagen den 23 maj klockan 17.00 - 18.30 i Stationshuset, Järnvägsgatan 8 i Höganäs.

Den 23 maj är ett drop-in tillfälle där det kommer det finnas handläggare på plats som kan svara på dina frågor och berätta om detaljplanen. Har du inte möjlighet att komma går det även bra att ställa din fråga till kommunen@hoganas.se.

Bild över planområdet markerat i rött.

Flygfoto över planområdet. Planområdet markerat i rött.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för bostadsändamål.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen under samrådstiden till Höganäs kommun, Planavdelningen 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se

Vid lämnande av synpunkter vänligen uppge diarienummer: KS/2023/600

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: