Detaljplan för RÖRET ÖSTRA

Bostäder centralt i Höganäs

Detaljplanen är ute på samråd från 29 maj till 26 juni.

Har du frågor om detaljplanen? Välkommen på samrådsmöte den 4 juni klockan 17.00 i Stadshuset i Höganäs.

Flygfoto över planområdet. Planområde markerat i rött

Flygfoto över planområdet. Planområdet markerat i rött.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för bostadsändamål samt park.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen under samrådstiden till Höganäs kommun, Planavdelningen 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se

Vid lämnande av synpunkter vänligen uppge diarienummer: KS/2023/599

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: