Detaljplan för RÖRET ÖSTRA

Bostäder centralt i Höganäs

Detaljplanen är under bearbetning inför samråd.

Farhult 26:70

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för bostadsändamål.

Diarienummer KS/2023/599

Flygfoto över planområdet. Planområde markerat i rött

Flygfoto över planområdet. Planområdet markerat i rött.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: